29 przydatnych skrótów w e-marketingu

29 przydatnych skrótów w e-marketingu

Żyjemy szybko, dlatego na wszelkie sposoby staramy się ułatwiać sobie życie. Minimalizujemy wypowiadane zdania, tworzymy skróty. Wszystko po to, żeby zaoszczędzić trochę czasu. Dziś przedstawiam Ci listę pojęć, których znajomość usprawni Twoją codzienną pracę w internecie.

1. AD

Advertisement – czyli po prostu reklama!

2. ASAP

As Soon As Possible – tak szybko, jak to możliwe. Legendy głoszą, że zwrot ten pochodzi ze środowiska korporacyjnego i tak naprawdę oznacza – Na wczoraj!

kto sieje asap ten zbiera fakap | skróty w e-marketingu | granos.pl

3. BR

Bounce Rate – liczba osób, które odwiedzają Twoją stronę, ale porzucają ją po obejrzeniu tylko jednej strony.

4. CAC

Customer Acquisition Cost – koszt pozyskania klienta, czyli jaki wydatek został poniesiony, aby zdobyć jednego nowego klienta.

5. CMS

Content Management System – system umożliwiający publikowanie treści na stronie z centralnego interfejsu. Najpopularniejszym CMS’em jest WordPress.

6. CPC

Cost Per Click – koszt za kliknięcie. Jest to współczynnik efektywności reklamy. Stosunek kosztów emisji reklamy do liczby konwersji.

skróty w e-marketingu | granos.pl

7. CPL

Cost Per Lead – całkowity koszt wygenerowania leadu.

8. CR

Conversion Rate – współczynnik konwersji.

9. CSS

Cascading Style Sheets – język programowania. Służący do opisywania formy wyświetlania strony.

10. CTA

Call To Action – zachęcenie użytkownika do reakcji: zakupu produktu, przeczytania tekstu. Może przybrać formę graficznego przycisku lub tekstu.

11. CTR

Click Through Rate – stosunek między liczbą kliknięć a wyświetlaniem reklamy (liczba kliknięć podzielona przez liczbę wyświetleń).

12. EPC

Earnings Per Click – średni zysk wygenerowany za 100 kliknięć w link reklamy.

13. FAQ

Frequently Asked Questions – lista najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi na nie. Ma na celu udzielenie użytkownikowi informacji, bez konieczności angażowania do tego osób trzecich.

14. FOMO

Fear Of Missing Out – lęk przed tym, że coś może nas ominąć. Pojęcie powstało podczas obserwacji użytkowników social media. Pojęcie często wykorzystywane przy budowie strategii.

15. GA

Google Analytics – narzędzie analityczne od Google. Trochę więcej na jego temat na liście 13 ulubionych narzędzi do blogowania.

16. OR

Open Rate – wskaźnik otwartych e-maili. Liczba wysłanych wiadomości podzielona przez liczbę wysłanych.

17. PPC

Pay Per Click – rodzaj reklamy internetowej, której cechą jest płatność za kliknięcie na link lub baner.

18. PV

Page View – liczba odsłon strony.

19. Q&A

Questions and Answers – pytania i odpowiedzi. O Q&A wspominałam Ci w 13 sposobach na skuteczny marketing.

20. ROI

Return On Investment – wskaźnik zwrotu z inwestycji. Stosuje się go w celu zmierzenia efektywności działań.

21. RTM

Real Time Marketing – marketing w czasie rzeczywistym. To działania tu i teraz – natychmiastowe reagowanie na aktualne wydarzenia.

22. SEM

Search Engine Marketing – marketing , reklama w wyszukiwarkach internetowych.

23. SEO

Search Engine Optimization – optymalizacja stron pod kątem wyszukiwarek internetowych. Proces zmierzające do lepszego indeksowania strony w organicznych wynikach wyszukiwarek internetowych.

24. SMM

Social Media Marketing – czyli marketing w mediach społecznościowych. Więcej na ten temat pisałam we wpisie – Social media marketing – rób to lepiej!

skróty w e-marketingu | granos.pl

25. SMP

Social Media Platform – platform mediów społecznościowych; Facebook, Twitter, Instagram etc.

26. UGC

User Generated Content – treści, które tworzą użytkownicy.

27. UI

User Interface – interfejs, odpowiedzialny za interakcję i komunikację z użytkownikiem. Może to być tekst lub grafika.

28. UV

Unique Visitor – unikalny użytkownik (UU), który odwiedza Twoją stronę w pewnym przedziale czasowym.

29. UX

User Experience – wrażenia użytkownika, podczas korzystania z Twojej strony. Tego terminu używa się zazwyczaj w odniesieniu do oprogramowania, serwisów internetowych.

Znasz jeszcze jakieś inne przydatne skróty w e-marketingu, które mogą przydać się w social media marketingu? Napisz o tym w komentarzu!