Czym jest cyberstalking?

Czym jest cyberstalking?

Cyberstalking jest stosunkowo nowym zjawiskiem. Wiele osób nie wie, z czym się wiąże, skąd się bierze i jak można jemu zapobiegać. Dzisiejszy tekst powstał po to, abyś był bardziej świadomy zagrożeń płynących z tego rodzaju cyberprzemocy i potrafił im przeciwdziałać.

Cyberstalking – pojęcie

Cyberstalking, czyli wykorzystywanie nowych technologii (nieograniczonego dostępu do internetu, smartfonów, tabletów itd.) do świadomego krzywdzenia innych osób. Może polegać na zastraszaniu i obrażaniu ofiary, często w sposób anonimowy.

Cyberstalking to neologizm, który określa zjawisko nękania w sieci. Definiowany jest, jako cyberprzemoc. Osoba popełniająca czyn nazywana jest cyberstalkerem.
Najczęściej jego narzędziami są nowe media:

 • media społecznościowe,
 • fora dyskusyjne,
 • blogi i mikroblogi.

W ten sposób dręczona może być jedna osoba, jak również większa grupa ludzi.

Formy cyberstalkingu

To negatywne zjawisko przybiera różne formy. Cyberstalker nie przebiera w środkach, uprzykrzając życie swojej ofierze.

Oto najczęstsze formy cyberstalkingu:

 • rozpowszechnianie kłamstw i plotek,
 • uporczywe wypytywanie znajomych,
 • szantaże i groźby,
 • zamieszczanie obraźliwych komentarzy w mediach społecznościowych,
 • wysyłanie niechcianych przez odbiorcę e-maili czy wiadomości na portalach społecznościowych,
 • robienie intymnych zdjęć bez zgody ofiary i grożenie ich publikacją,
 • publikowanie filmów z udziałem ofiary,
 • włamanie do komputera i przeglądanie danych bez zgody,
 • zamawianie niechcianych towarów na koszt ofiary.

Ten rodzaj stalkngu może być równie niebezpieczny, jak nękanie off-line. Cyberstalking jest groźnym elementem cyberprzemocy. Często prześladowca jest osobą, którą zna ofiara i darzy ją zaufaniem. Rozwojowi przemocy w sieci sprzyjają media społecznościowe. Dzielisz się tam prywatnymi informacjami, zdjęciami, które bez Twojej wiedzy mogą zostać wykorzystane przeciwko Tobie.

Takie prześladowania mogą ofiarę doprowadzić nawet do samobójstwa. Uporczywe nękanie, tak samo, jak podszywanie się pod inną osobę (wykorzystywanie danych i wizerunku) w celu dokonania przestępstwa, jakim jest cyberstalking – karane jest nawet pozbawieniem wolności do lat trzech.

Cechy stalkera:

 • nie potrafi pogodzić się z porażką,
 • błędnie interpretuje zachowania swojej ofiary,
 • jest agresywny i natarczywy,
 • w życiu osobistym ma problemy z nawiązaniem i utrzymaniem poprawnych relacji z innymi ludźmi,
 • ma potrzebę zwrócenia na siebie uwagi,
 • normalne relacje z ludźmi nie zaspakajają jego potrzeb.

Jak ustrzec się przed cyberstakingiem?

Cyberstalkerzy uwielbiają GPS, który jest w każdym nowoczesnym smartfonie. Dzięki niemu mogą z łatwością uzyskać informację, gdzie aktualnie znajduje się ich ofiara. Gdy nie wyłączy ona lokalizatora, miejsce pobytu ukaże się w opublikowanym poście lub zdjęciu (współrzędne geograficzne można odczytać we właściwościach wykonanego zdjęcia).

Zapewne często świadomie oznaczasz się w różnych miejscach. Specjaliści przekonują, że jeśli Twój profil w mediach społecznościowych nie jest w 100% prywatny, powinieneś zrezygnować z tego rodzaju praktyk, ponieważ dajesz wtedy przestępcy zaproszenie do życia prywatnego.